Ziemianki sandomierskie

Ziemianki sandomierskie to też typ budownictwa wiejskiego. Ziemianki sandomierskie Mieszkania tego typu, służące do ostatniej wojny najuboższej ludności powiatu sandomierskiego i opatowskiego, należą już do przeszłości. Oprócz zdobienia zewnętrznych ścian chaty deskami wyciętymi w ornamenty, na całym terenie omawianego okręgu trafiają się także dekoracje malowane głównie na zrębach, wapnem lub glinką. Ich proste motywy, zazwyczaj plamy zestawione rytmicznie, rzadziej kwiaty przerywają monotonię szarej barwy drzewa i stanowią miły punkt zaczepienia dla oczu. Ziemianki sandomierskie Gdy wejdziemy do izby, nierzadko spotykamy się w starych chałupach z tragarzami, zwanymi w Górach Świętokrzyskich belkami lub strzegarzami,

ozdobionymi wyrzezaną rozetą o łukach wyciągniętych cyrklem. Rozety te, uważane popularnie i niewłaściwie za cechę charakterystyczną jedynie dla Podhala, występowały ongiś w całej Polsce jako pozostałość średniowiecza. Stwierdzono, że w omawianym regionie istniały dawniej półkoliste odrzwia ornamentowane kołkowaniem tego typu, jaki dziś jeszcze widzimy niekiedy na Podhalu. Jest to jeszcze jeden dowód powiązań między odległymi ziemiami, niewątpliwie istniejących dawniej w polskim budownictwie ludowym. We wnętrzu, wśród sprzętów zaznaczała się niegdyś u Lasowiaków przede wszystkim skrzynia malowana, która dziś należy do rzadkości w regionie kieleckim i w okolicy Sandomierza. Ziemianki sandomierskie Skrzynie lasowiackie, wytwarzane przeważnie w Sokołowie, miasteczku o starych tradycjach stolarskich i garncarskich, należą do jedne i grupy z południowo lubelskimi i radomskimi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.

Designed for corportae housing