System certyfikacji marin i przystani jachtowych

 

W ciągu kilkunastu ostatnich lat polskie żeglarstwo przeżywa znaczący rozwój. Zarówno wzrost gospodarczy jak i wzrost poziomu życia społeczeństwa sprawia, że żeglarstwo jest coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. Mimo, iż sport ten nie należy do tanich form wypoczynku to dzięki swojej atrakcyjności obejmuje coraz szersze kręgi społeczeństwa, będąc tym samym nie tylko sportem elitarnym, ale również powszechnym i obejmuje swoim zasięgiem również klienta masowego. Rosnące zainteresowanie takim rodzajem wypoczynku powoduje wzrost zapotrzebowania konsumentów nie tylko jachty i łodzie, ale wymusza również rozwój marin i związanej z nimi infrastruktury.

Współczesny żeglarz jest coraz bardziej świadomym i wymagającym klientem, a jego oczekiwania rosną przede wszystkim w zakresie jakości oferowanych usług i zapotrzebowania na nowoczesną infrastrukturę turystyki wodnej. Dlatego też zapewnienie wysokiego poziomu oferowanych usług stało się standardem, będącym nieodłącznym elementem potrzebnym do odniesienia sukcesu przez właścicieli marin. W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby stworzony został program certyfikacji przystani jachtowych Bursztynowe Kotwice. Polega on na stwierdzeniu czy dana marina spełnia komplet podstawowych wymogów jakościowych oraz na poddaniu ocenie i punktowaniu jej zasadach analogicznych do systemu przyznawania gwiazdek hotelom, w zależności od poziomu i palety oferowanych przez nie usług.

Wprowadzenie systemu certyfikacji na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim ma służyć klasyfikacji marin pod kątem spełniania kryteriów i norm obowiązujących w europejskich portach jachtowych. Taka klasyfikacja pozwoli na przybliżenie standardów polskich do norm europejskich i wyróżnienie najlepiej funkcjonujących marin. Ranking ma za zadanie pomocy marinom w podniesieniu jakości oferowanych usług w celu zdobycia wyższej pozycji na rynku.

Jako pierwsze do procesu systemu certyfikacji Bursztynowe Kotwice przystąpią mariny będące członkami Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.