Artykuły w kategorii: ‘Warto wiedzieć’

Podcienia

Matową jednolitość płaszczyzn ścian w budownictwie ludowym różnicuje rytmika linii poziomych wyraźnie rysujących się krawędzi bierwion, z których z reguły, wiązanych na narożach w węgły, wznoszone są budynki ludowe. Dawniejsze cechuje nadto żywa gra wysuniętych poza naroża ,,ostatków” , które w pewnych regionach niekiedy przechodzą u góry w ornamentowane ,,rysie” . Najsilniejszym efektem urozmaicającym zwartość bryły chaty są spotykane w różnych regionach podcienia, wsparte na zdobionych przeważnie słupach, ludowych odpowiednikach klasycznych kolumn, które zresztą wywodziły się ze słupów. Łączone niejednokrotnie u góry łukami drewniany

Bałkańskie wzory

Wymienienie dekoracyjnej tkaniny podwójnej wynika z faktu, że jest ona uprawiana u nas obecnie dość szeroko, w bardzo indywidualnych wzorach i w tej postaci używana przez lud – a więc jest ludowa. Zbyt mało jednak dotąd ją znamy, jeżeli chodzi o twórczość ludową powszechną, a nie tylko działalność kilku wyspecjalizowanych, powstających pod wpływem nie ludowym warsztatów, by można było pokusić się o jakieś syntetyczne określenie tej tkaniny. W pozostałej trzeciej grupie należy przede wszystkim wymienić nasze góralskie, w kolorach nie barwionej wełny utrzymane wełniane kraciaki, a także tamtejsze drobno paskowe, czerwone i błękitne ,,kanafasiki'”

Skrzynia lasowiacka

Skrzynia lasowiacka jest ona najbardziej oryginalna ze wszystkich odmian spotykanych w Polsce przez swój koloryt, tj. zestawienie dominujących barw żółtej i czarnej, oraz przez motywy kwiatowe o nikłym polu i szerokich konturach, z gałązkami zwiniętymi spiralnie. Skrzynie malowane były dawniej powszechne na całym terenie regionu sandomierskiego, co stwierdził Kolberg jeszcze w połowie wieku XIX. Rzadkie dziś zabytki z tego okresu i późniejsze, spotykane tu i owdzie zarówno w regionie sandomierskim, jak kieleckim – są przeważnie importami z Krakowskiego lub Radomskiego, skrzynie z ośrodka radomskiego, ornamentowane rozetami cyrklowymi, podobnymi do ryzowanych na tra

Designed for corportae housing