Artykuły w kategorii: ‘Sztuka ludowa’

Malowidła ludowe

Szalowanie ogromnie wpływa na zmianę wyglądu tradycyjnych ścian, wprowadzając rytmikę linii pionowych lub kierunkowo kombinowanych w miejsce dominujących dawniej poziomów i nadto przekształcając często płaszczyznę w dekoracyjny wzór. Dzieło cieśli bywa u nas w niektórych regionach uzupełniane przez kobiety malowaniem zrębów, szpar między belkami, samych belek oraz obramieni drzwi i okien wapnem, glinka i farbami. Malatury takie, oraz bardziej rozwinięte zalipiańskie, występują głownie w Polsce południowej: od stoków Sudetów po okolice Przemyśla, oraz w Radomskiem, Łowickiem i w okolicach Iłży. Wzory tych malowideł są zazwyczaj zupełnie proste; kropki, lin

Wycinanki ludowe

Fajerki z okręgu zalipiańskiego cechuje ornament podobny do malowanek. Obok fajerek znane były w Krakowskiem jednokolorowe koła ażurowane i czworoboki o zasadniczym typie wycinanki ogólnie spotykanej. Używany tu też był do wykonania takich wycinanek papier kolorowy z wzorkiem, charakterystyczny dla byłej Galicji, który spotykamy również w dawnych szopkach krakowskich. Najbogatsze w tym regionie wycinanki zalipiańskie znają również formę drzewka rawsko –opoczyńskiego i wielokolorową nalepiankę typu łowickiego, naturalnie o kwiatach stylu tutejszego, oraz gwiazdy mocne w formie i motywach i skontrastowane w kolorze. Na Powiślu Dąbrowskim wycinanka nie zaginęła zu

Malowanki zalipiańskie

Bardziej żywiołowe malarki zalipiańskie wychodzą ze swym zdobnictwem z izby i dekorują również ściany domów, budynków gospodarczych, a nawet chlewów i bud dla psa. Współczesne malowanki zalipiańskie, które obecnie wyszły daleko poza wieś dąbrowicką i zdobią niektóre lokale przy Rynku staromiejskim w Warszawie czy na statku ,,Batory” oraz posłużyły za ornament chustom i tkaninom ubraniowym projektowanym przez Instytut wzornictwa przemysłowego – to zespoły gęsto skupionych kwiatów i liści o różnorodnych kształtach i barwach, z kilku wybijającymi się wielkością i kolorem elementami, stanowiącymi akcenty kompozycji rozprzestrzenionych wachlarzowa

Designed for corportae housing