Artykuły w kategorii: ‘Sztuka ludowa’

Obrazy na szkle

Do większości obrazów na szkle, o girlandowych ornamentach w tle, podobne są obrazy występujące w równym nasileniu po obu stronach granicy polsko-czeskiej, a określenie przynależności komplikują jeszcze umieszczane na nich napisy niemieckie. Zdecydowanie polską grupę tworzą obrazy znajdowane w okolicy Jeleśni, o odrębnej kolorystyce, ornamencie i napisach polskich . W gamie barwnej obrazów ,,jeleśniańskich” wybijają się kolory niebieski i czerwony, występujące w towarzystwie żółtego, który charakteryzuje najbardziej tę jedyną czysto polską odmianę obrazów na szkle, z pogranicza krakowsko-śląskiego. Inną jej cechą znamienną jest umieszczanie postaci

Skrzynie ludowe

Ograniczywszy się tylko do kliku uwag, trzeba dodać do wymienionych motywów zasadniczych jeszcze kwiaty rozpostarte wachlarzowato oraz gwiazdy, które występują specjalnie na skrzyniach z Tyńca. Wiele skrzyń krakowskich posiada ornament kwiatowy umieszczony na dwóch polach wyodrębnionych z ogólnego tła, co jest charakterystyczne raczej dla innych regionów niż krakowski, w którym zazwyczaj cały przód skrzyni stanowi jednolitą całość kompozycyjną. Toteż dwupolowe są raczej skrzynie peryferyjne, jak np. bardzo barwne wilamowickie w powiecie bialskim, wytwarzane w Skale, Olkuszu, Sułoszowej i ojcowie skrzynie miechowsko-olkuskie, z których jedne zdobione są rozłożyst

Ornamenty kwiatowe

Zarysowana tu charakterystyka malarska skrzyń ludowych dotyczy także w dużej mierze i innych mebli malowanych, o zdobieniu właściwym sztuce ludowej. Szafy malowane, podobne do nich lub otwarte u góry kredensiki na naczynia kuchenne, niekiedy też inne, zbliżone do wymienionych sprzęty, występujące we wnętrzach izb wieśniaczych na zachodzie i północy kraju, a także listwy i półki – często zdobione są malowanymi ornamentami kwiatowymi. Bywają one jednak zazwyczaj bardziej dyskretne i mniej rozległe niż na skrzyniach. Dziś sprzęt malowany nie jest juz wytwarzany, poza nielicznymi, ostatnimi ośrodkami skrzynkarskimi. Należy więc do rzadkości. Inaczej jest natom

Designed for corportae housing