Artykuły w kategorii: ‘Na ludowo w domu’

Hafty na ścianach

W archaicznym stroju kobiecym i męskim główną rolę odgrywała biała koszula o kroju przyramkowym. Koszula i zapaska u kobiet, a koszula i płócienne nogawice u mężczyzn to najdawniejszy biały ubiór ludowy letni, ozdobiony tylko barwnym pasem, u kobiet nadto haftem. Dodać jeszcze należy nakrycie głowy: u kobiet zamężnych zwykłe płócienne chustki, wiązane na węzeł z tyłu głowy lub na czole. Dopiero na to tło pierwotne nasunęły się i przemieszały zarówno nowe , materiały i części stroju, jak też odmienne sposoby kroju i jego uzupełnienie, co dało w rezultacie ten dość rożny konglomerat form, barw i odmian, które składają się na ogólny obraz regionaln

Malowane kufle

Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie znana jest tego rodzaju gałąź sztuki ludowej. Niektóre okolice Niemiec, Siedmiogród, Pokucie, gdzie sławna stała się działalność Polaka Bachminskiego, to wszystko, co można powiedzieć o zasięgu ludowych kafli malowanych. Trudno stwierdzić, czy nasze kaflarstwo ludowe powstało niezależnie od niemieckiego lub rumuńskiego, faktem jest jednak, że można doszukać się w nich niektórych elementów wspólnych. I to nie tylko w tematyce – co należy przypisać raczej ogólnym tradycjom ceramicznym niż wpływom bezpośrednim – Iecz również w motywach dekoracyjnych, a w pełnym stopniu także w zasadniczym charakterze malatur

Papierowe firanki

W kompozycji i charakterze motywów malowidła te są bardzo bliskie sztucznym kwiatom ludowym. Są jednak bardziej różnorodne w kształtach, swobodniej chociaż w dużym skupieniu, rzucone na obszerną płaszczyzną ścian, no i o znacznie bogatszej skali barwnej, w której występują również kolory złamane, zestawiane niejednokrotnie interesująco, w harmonii znamiennej dla sztuki ludowej. Syntetycznym skrótem tego malarstwa można nazwać tamtejsze malowane papierowe firaneczki, kładzione na półki szafek z naczyniami, przez kształt malowanych kwiatów i wprowadzony dobór barw należące do najcenniejszych dzieł polskiego dekoracyjnego malarstwa ludowego . Ale to już nale

Designed for corportae housing