Artykuły w kategorii: ‘Budownictwo ludowe’

Drewniane ściany

Zaczynając przegląd sztuki ludowej od budownictwa, trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że jest ono w swymi głównym trzonie drewniane. Drewno też narzuciło mu swój charakter objawia się on w barwie i fakturze ścian, a w nie mniejszym stopniu w konstrukcji, bryle i sylwecie budynku. Drewno jako budulec nadaje zasadniczy ton nie tylko architekturze wsi polskiej, która dawniej zupełnie, a dziś jeszcze w znacznej mierze pozostaje drewniana, ale także polskiemu miasteczku, którego drewniane zabudowania można uważać za bardziej rozwiniętą, choć ulegającą niejednokrotnie inspiracji obcej – sztukę ludową. Podobnie przedstawia się sprawa naszych kościółków drewnian

Półkoliste drzwi

Ze szczegółów pomniejszych cech budownictwa należy zanotować występowanie niekiedy półkolistych drzwi i umieszczanie w dachu na jego frontowej ścianie dwu łukowatych otworów, ożywiających jego płaszczyznę. W regionie krakowskim budownictwo ludowe obejmuje również wiele innych obiektów poza zagrodą wieśniaczą. Lokalny polski styl posiadają tu też często dwory drewniane, wśród których wyróżnia się swym dawnym planem z czterema narożnikami dwór w Świdniku w powiecie limanowskim, dalej dworki podmiejskie, domy małych miasteczek, w końcu drewniane kościoły i kapliczki, a także jak i one rozsiane tu i ówdzie plebańskie albo dworskie spichrze i lamusy. Najwi

Dachy naczółkowe

Budownictwo grupy centralnej, złożonej z kilku odmiennych choć pokrewnych, regionów, nie jest jednolite. Przejawia się to przede wszystkim w dachach, w których obok dawnych czterospadowych zjawiają się tu często późniejsze naczółkowe , a nadto spotykamy w części północnej dawniejszego pochodzenia chałupy szczytowe z dachem dwuspadowym, zwieńczonym charakterystycznymi dla Mazowsza, Podlasia i Kurpiów szparogami- rogownikami, to jest zakończeniami desek chroniących słomianą strzechę od wiatru, skrzyżowanymi u szczytu i nieraz, wykształconymi dekoracyjnie, głównie przybierającymi formy głów zwierzęcych lub ptasich. Dachy takie występują przede wszystkim w reg

Designed for corportae housing