Artykuły w kategorii: ‘Architektura ludowa’

Chałupy krakowskie

Krakowskie należy pod względem krajobrazowym do najbardziej urozmaiconych w Polsce. Rozległe równiny nadwiślańskie, pofałdowane wzgórza Jury Krakowskiej i jej wyłaniające się w wielu miejscach grupy skałek i jaskinie składają się na malownicze tło dla życia i twórczości tamtejszej ludności. Zajmuje się ona głownie rolnictwem, zarówno na żyźniejszych ziemiach zachodnio-północnych, jaki na bardziej piaszczystych na południowym wschodzie. Często występujące tu wapienniki, dość charakterystyczne dla krajobrazu części wyżynnej krakowskiego, są najpowszechniejszym drobnym przemysłem tej części kraju. Pod względem budownictwa ludowego Krakowskie mało się

Kapliczki murowane

Szczególną formą zapożyczeń, jeżeli chodzi o murowane kapliczki, są zaokrąglenia ścian i łukowe zamknięcia otworów. Sam pion kapliczek bywa też wzorowany na absydach kościołów, a podobnie wygląda sprawa fasad . Kapliczki murowane często zbliżone do słupowych (o których będzie jeszcze mowa). Są w sumie biorąc, bardziej urozmaicone w formie od drewnianych. Wspomniane zaokrąglenia, swoisty wyraz i sposób zastosowania podpatrzonych elementów dekoracyjnych, uskoki w ścianach – wszystko to w licznych, niekiedy zaskakujących kombinacjach składa się w takich kapliczkach na pełną uroku malowniczą i oryginalną całość, swoją odrębnością bardziej pociąga

Kościoły

Dziełem oryginalnym cieśli ludowego są, poza wspomnianymi domami miasteczkowymi, kościołami itp., również wiatraki, młyny i folusze o ciekawej konstrukcji i ciesiołce, dalej kuźnie i spichrze , a przede wszystkim rozsiane po całym kraju kapliczki przydrożne. Biorąc pod uwagę wyłącznie te, które są drobnymi budynkami, wyróżnić można dwa ich rodzaje: o czystym stylu ludowym (są to przeważnie kapliczki drewniane) oraz przekształcenia w duchu ludowym budownictwa sakralnego nie ludowego (co dotyczy dużej części murowanej). W grupie pierwszej prześledzić można rozwój budownictwa ludowego w ogóle: od form najpierwotniejszych, do jakich zaliczamy czterospadowy dach

Designed for corportae housing