Dachy naczółkowe

Budownictwo grupy centralnej, złożonej z kilku odmiennych choć pokrewnych, regionów, nie jest jednolite. Dachy naczółkowe Przejawia się to przede wszystkim w dachach, w których obok dawnych czterospadowych zjawiają się tu często późniejsze naczółkowe , a nadto spotykamy w części północnej dawniejszego pochodzenia chałupy szczytowe z dachem dwuspadowym, zwieńczonym charakterystycznymi dla Mazowsza, Podlasia i Kurpiów szparogami- rogownikami, to jest zakończeniami desek chroniących słomianą strzechę od wiatru, skrzyżowanymi u szczytu i nieraz, wykształconymi dekoracyjnie, głównie przybierającymi formy głów zwierzęcych lub ptasich. Dachy takie występują przede wszystkim w regionie rawsko- opoczyńskim,

gdzie też napotkać można jeszcze tu i owdzie zanikające podcienia. Dachy naczółkowe Różne lub szczytowe, wsparte na profilowanych słupach, połączonych u góry łukowym wiązaniem. Dla regionu łowicko- -sannickiego charakterystyczny jest, również zanikający występ dachu, wyprowadzony daleko przed lico ściany i wsparty na ozdobnie profilowanych rysiach. Występy, takie, zwane wystawkami, zachowały się głownie we wsi Sanniki, gdzie znajduje się ich kilka. Analogicznie – przyzby łowickie, dawnie j rozrzucone po całym tym regionie, obecnie należą do rzadkości, podobnie jak zmniejsza się ilość dachów czterospadowych, zastępowanych w nowych domach dwuspadowymi oraz zagród łowickich, w których budynki gospodarcze łączone bywały z domem mieszkalnym za pomocą szop zwanych parkanami, Dachy naczółkowe wiążących całość w zamknięty czworobok.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.

Designed for corportae housing